שעון חורף 2021

פורסם ב

שעון חורף 2021

שעון חורף 2021 – מתי שעון חורף 2021?

שעון חורף 2021 בישראל מתחיל במועדים בהם יש יותר שעות לילה מאשר שעות יום, שעון חורף מותאם לפעילות בשעות היום לעומת שעות הלילה.

המועדים נקבעים ע"פ הוראת דין.

מועדי שעון חורף עד שנת 2025

להלן התאריכים והמועדים לפי שנים בישראל:

שנים  תחילה סיום
שעון חורף 2025 יום ראשון 26.10.2025 ב-02:00 יום שישי 27.03.2026 ב-02:00
שעון חורף 2024 יום ראשון 27.10.2024 ב-02:00 יום שישי 28.03.2025 ב-02:00
שעון חורף 2023 יום ראשון 29.10.2023 ב-02:00 יום שישי 29.03.2024 ב-02:00
שעון חורף 2022 יום ראשון 30.10.2022 ב-02:00 יום שישי 24.03.2023 ב-02:00
שעון חורף 2021 יום ראשון 31.10.2021 ב-02:00 יום שישי 25.03.2022 ב-02:00
שעון חורף 2020 יום ראשון 25.10.2020 ב-02:00 יום שישי 26.03.2021 ב-02:00
שעון חורף 2019 יום ראשון 27.10.2019 ב-02:00 יום שישי 27.03.2020 ב-02:00

מידע נוסף